PK IT-konsult

Vem är jag?

Mitt namn är alltså Peter Katzin. Jag är född i Malmö men bott större delen av mitt liv i Göteborg

Här

finns sidor av privat karaktär

Vissa sidor har lösenord

enbart för att förhindra googling till sidorna. Ange namn och lösenord så här:
Namn/Username: privat
Lösenord/Password: Pr1vat
Valid HTML5 Experimental   Uppdaterad: 2019-05-10