PK IT-konsult

Min Hemsida

Mitt namn är Peter Katzin och detta är hemsidan för mig och mitt företag

Syfte

Här vill jag presentera mig själv, mitt företag och annat som jag tycker är av intresse

Specialitet

Att använda metadata för att generera program som tar fram information ur ditt data. Kontakta mig för närmare information hur jag kan hjälpa dig och ditt företag

 

Valid HTML5 Experimental   Uppdaterad: 2019-05-10